Kategorie

Než začneš někoho léčit, zeptej se ho, jestli je ochotný vzdát se toho, co ho dělá nemocným. Hipokrates

Měření přístrojem Diacom

Přístroj Diacom představuje moderní počítačovou diagnostiku umožňující v krátkém čase prověřit celkový zdravotní stav klienta. Jedná se o šetrné a hloubkové vyšetření organismu jako celku zaznamenávající již nepatrné změny.

Diagnostický přístroj Diacom pracuje na základě NLS analýzy. Metoda NLS- diagnostiky umožňuje určit stav bio-energetiky každého orgánu člověka. Vychází z faktu, že každý proces probíhající v těle člověka, každé onemocnění, každý patogen, ale i lék či potravina mají své charakteristické energetické spektrum. Při výzkumech bylo zjištěno, že stejné procesy v těle mají u různých lidí shodná energetická spektra. Stačilo tudíž změřit rozsah energetického spektra určitého onemocnění u jednoho člověka a bylo známo, že právě tento rozsah spektra náleží danému onemocnění.
Přístroj pracuje s databází vzorků elektromagnetických spekter většiny známých fyziologických a patologických procesů, které probíhají v těle zdravého a nemocného člověka, s přihlédnutím k jeho věku a pohlaví. Během vyšetření přístroj porovnává získané hodnoty (z těla klienta) se vzorky uloženými v databázi. Matematickou analýzou vyhodnotí pravděpodobnost onemocnění. To je základ pro zjištění druhu poruchy v těle, pro lékaře pak základ pro stanovení diagnózy.

Další možností tohoto přístroje je odhalovat onemocnění a změny v těle v jejich preklinickém stadiu. To znamená v době, než se manifestují jako onemocnění se všemi svými příznaky a důsledky pro člověka, kdy si člověk ještě nestěžuje na žádné nepříjemné příznaky a kdy i klinická vyšetření jsou negativní. Energetické změny (tedy změny v energetických spektrech tkání a orgánů) totiž téměř vždy předcházejí změnám somatickým (tělesným).

Kromě diagnostiky je také možné posílit nemocné orgány pomocí meta-terapie. Jedná se o podpůrnou léčbu orgánu zvýšením energetické bilance buněk. Tato terapie je u nás standardní součástí každého vyšetření přístrojem Diacom.

Frekvenční terapií můžeme cíleně hubit zjištěné patogenní mikroorganismy – viry, bakterie, parazity, plísně.

Kromě těchto možností, které přístroj nabízí, je jeho neocenitelným přínosem možnost pohlédnout na tělo jako na celek a nacházet mezi orgány v těle vztahy a souvislosti, jak je chápe a pracuje s nimi například tradiční čínská medicína. S tímto pojetím také v našem olomouckém Energy Centru pracujeme. Zdraví člověka považujeme za rovnováhu jeho duševních a tělesných dějů. Chápeme ho v kontextu mnoha faktorů, které se na něm podílejí a za nejvýznamnějšího činitele na cestě uzdravení člověka samotného. Vyšetření u nás doporučujeme lidem, kteří přijímají odpovědnost za své zdraví.

Přístroj DIACOM není zdravotnickým přístrojem a nevyžaduje registraci na úřadu pro certifikaci zdravotnických přístrojů a zařízení.

Jak vyšetření probíhá?

Klient při vyšetření klidně sedí, na uších jsou sluchátka. Pomocí senzorů ve sluchátkách přístroj snímá stav magnetických polí mozku, data se přenášejí do přístroje k nelineární analýze a výsledky jsou vyhodnocovány a zobrazeny na počítači. Klient má prostřednictvím monitoru přehled o celém vyšetření.

Jaká je příprava na vyšetření?

V den vyšetření nepijte kávu, černý čaj, alkohol, neužívejte žádné potravinové doplňky a léky, jejichž užití je možné na krátkou dobu přerušit (svůj lék můžete užít ihned po skončení vyšetření).

Cena:   dospělí 500 Kč/hod (obvyklá doba sezení 1 - 2 hod), děti do 12let - 300 Kč/hod

Stránky energycentrum.cz používají cookies a další technologie pro zjednodušení a zpříjemnění vašeho nakupování.
Setrváváním na stránkách souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací