Kategorie

Než začneš někoho léčit, zeptej se ho, jestli je ochotný vzdát se toho, co ho dělá nemocným. Hipokrates

Enneagram

Enneagram je více než 2000 let starý systém popisující 9 typů osobností, 9 charakterů. Ukazuje nám navyklé vzorce a způsoby života, podle kterých žijeme, a hlavně je o možnostech změny a osvobození se od vzorců chování, které jsme díky svému typu získali.

9 základních typů a jejich hlavní charakteristika:

  1. Perfekcionista: potřeba dokonalosti světa, přísný na sebe i okolí
  2. Dárce: potřeba pomáhat, být užitečný pro druhé, zapomíná často na své potřeby
  3. Herec: charismatický člověk, úspěšný, jdoucí za kariérou, někdy neupřímný
  4. Romantik: často problémové vztahy, tvořivý člověk, umělecké sklony
  5. Pozorovatel: lidé jdoucí za vzděláním, nestranní pozorovatelé, držící si citový odstup
  6. Loajální skeptik: kooperativní člověk, přátelský, často trpící strachy
  7. Požitkář: veselý člověk, má rád zábavu, nerad prožívá životní problémy - utíká před nimi
  8. Bojovník: vytrvalý člověk, zastává se slabých, často konfliktní pokud se cítí ohrožen
  9. Smiřovatel: člověk který stmeluje a smiřuje protiklady, často málo akční

Jednotlivé typy mají své kladné i záporné vlastnosti. Mezi jednotlivými typy existují různé vazby a vztahy.

Enneagram

Na seminářích se poznáním těchto 9 typů osobností učíme pochopit sebe i naše okolí… Rozborem jednotlivých typů usilujeme o pochopení svých skrytých vzorců chování, potřeb, slabých i silných stránek, obranných mechanismů, způsobů posuzování. Enneagram umožní pracovat na své změně, lépe využívat vlastních dispozic. Pomůže nám pochopit chování a uvažování partnerů nebo kolegů, a tím si některé jejich reakce a naše protireakce lépe uvědomovat a zvládat.

Enneagram je dobře využitelný jak v osobním životě, tak při práci s lidmi.

Stránky energycentrum.cz používají cookies a další technologie pro zjednodušení a zpříjemnění vašeho nakupování.
Setrváváním na stránkách souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací