info@energycentrum.cz  585 224 641  602 583 091
Přihlášení / registrace

Jak podpořit svou imunitu

Jaké produkty Energy nám mohou pomoci?

Je třeba rozlišovat různé situace, na které potřebujeme zareagovat cílenou léčbou:

Začíná období, kdy nastupují sezónní nemoci, chci se připravit

(roční období, očekávané setkání s nemocným člověkem, nástup do školky, školy...)

Zde je nejvhodnější Vironal, a to 2x denně, v dávce 1 kapka na 10 kg váhy, maximálně však 7 kapek v jedné dávce. Vhodné je také podávat Flavocel, který zrychlí imunitní reakce a doplní vitamin C. Dospělým 3x denně 1 tabletu, dětem dle hmotnosti poloviční až třetinovou dávku.

Užívejte po dobu zvýšeného rizika onemocnění, max. 3 měsíce. Po třech týdnech užívání doporučujeme jeden týden pauzu.

Lidé kolem mě začínají být nemocní a jsem obklopen bacily

(nemoc v kolektivu, prsknutí do obličeje v autobuse, nemocné děti...)

Zde je nejvhodnější Vironal, a to 2x denně, v dávce 1 kapka na 10 kg váhy, maximálně však 7 kapek v jedné dávce. Vhodné je také podávat Flavocel, který zrychlí imunitní reakce a doplní vitamin C. Dospělým 3x denně 1 tabletu, dětem dle hmotnosti poloviční až třetinovou dávku.

Lze užívat po dobu 3 týdnů.

Začínám se cítit divně, asi na mě něco leze

(zimnice, bolesti kloubů, svalů, pocit tupé hlavy, časté močení, počínající rýma, únava)

Vironal 5x denně 5 kapek, Grepofit 5x denně 1 kapsli, Grepofit drops 5x denně 7 kapek.
Toto vyšší dávkování je vhodné max. na 5 dní.

Dávkování 5x denně, max. 5 dní a dále 3x denně do vymizení příznaků.

Mám teplotu, nemoc propukla

Viz POČÁTEČNÍ PŘÍZNAKY a přidáme ještě 5x denně 5 kapek Drags Imunu, i zde nepřekračujeme 5 dní, mělo by se nám ulevit.

Dávkování 5x denně, max. 5 dní a dále 3x denně do vymizení příznaků.

V případě, že součástí nemoci je bolest ucha

Ihned aplikujeme 3–5x denně 1 kapku Audironu do obou uší, což v 80 % odstraní nutnost lékařského ošetření. Je-li bolest v krku, přidáme ještě Grepofit spray: alespoň 5x denně stříknout přímo na bolestivé místo, a ubereme 1 dávku ostatních Grepofitů (kapslí i kapek). Je-li extrémní zahlenění, které ne a ne ustoupit, je vhodné podat Cytosan v dávce 3x denně 1 kapsle u dospělého, pro dítě adekvátně méně, a to 1 hodinu po jídle.

Mám pořádnou rýmu

V kombinaci s Grepofitem v kapslích nebo kapkách u rýmy v jakémkoliv stadiu (i zaražené) okamžitě pomáhá uvolnit dýchání Grepofit nosol aqua. Aplikuje se u dospělého až 5x denně, u dětí 3x denně. Lze jej využít i při zvětšené nosní mandli.

Jsem oslabený, nic nezabírá

(oslabení vzniklé probíhající infekcí nebo již před ní, rezistentní infekce, opakované podání antibiotik, mykotická nebo intenzivní virová infekce)

Nemoc se plně rozvinula, je oslabení vzniklé probíhající infekcí nebo bylo již před ní, na bacila nic nepůsobí, při opakovaném podání antibiotik, nebo u mykotické či intenzivní virové infekce – ihned podáme Cistus incanus 3x denně 7 kapek, Vironal 3x denně 7 kapek a Drags Imun 3x denně 7 kapek. U dětí dávkujeme dle váhy – 1 kapka na celých 10 kg (např. při váze 16 kg je dávka 1 kapka).

Doba užívání minimálně 14 dní.

Rekonvalescence

(únava, nechutenství, obavy z chladu)

Akutní potíže odezněly, ještě jsem unavený po nemoci: 3x denně Vironal dle váhy, Grepofit 3x denně 1 kapsli a Imunosan 3x denně 1 kapsli.

Užívejte po dobu 3 týdnů.

Přetrvává-li únava dlouhodoběji (déle než týden po odeznění teploty)

Je vhodné zakončit rekonvalescenci Stimaralem v dávce ráno a v poledne 5 kapek. Je třeba říci, že v souladu s potřebami organismu přípravky Energy nemoc nezastavují, ale zmírňují a urychlují její průběh tak, že viróza, která bez Vironalu trvá 10 dní, je s jeho pomocí zkrácena na jeden až dva dny. Díky tomu je imunitní aparát aktivní, trénuje se a má také dostatek podnětů pro paměť do budoucna. O nic tedy nepřijdeme a nemoc nás příliš nezatíží.

O imunitě

Imunita je slovo, které je mnohokrát skloňováno lékaři i laiky. Svádíme na její poruchy naši únavu, vyčerpání i přepracování, anebo ji díky tomu všemu máme doopravdy narušenou. A proto se ptáme: „Jak je možné, že někdo onemocní při první plískanici a jiný člověk nemá potíže ani uprostřed třídy nemocných dětí?“ Odpověď se zdá být jednoduchá, ale jak poznáte z dalšího textu, není tomu zcela tak. Musíme jít více ke kořeni věci. MUDr. Alexandra Vosátková

Co je imunita?

Jde o velmi propracovaný a velmi komplikovaný systém obranných mechanismů, kterými se organismus brání infekci , tedy vnějšímu napadení, ale díky němuž také likviduje již nefunkční nebo jakkoli narušené tkáně uvnitř vlastního těla. Zde se budeme věnovat zejména té části, která pracuje se zevním napadením.

Imunitní reakce jsou dány jednak vývojem člověka jako druhu, jednak životem každého jedince. V přírodě platí, že to, co není používáno, zakrní, a i proto máme u dětí dnes tolik imunitních poruch, protože žijí často v příliš sterilním prostředí. Ale o tom později.

Jak pracuje?

Co se tedy děje, když se setkáme s nepřátelskou bakterií, virem, či jiným útočníkem?

Nejprve nastoupí tzv. nespecifická imunitní reakce. Je to první linie obrany, která má za úkol zlikvidovat cokoli, co je cizorodé a do těla nepatří. Tato obrana probíhá za velmi silných doprovodných reakcí celého organismu a má velmi bouřlivé projevy. Bývá spojena s horečkou, silnými pocity únavy, nechutenstvím, člověku je pořádně „blbě“, všechno v těle je zalarmováno, v pohotovosti, a pracuje to na zachování života a zdraví.

Teď si představte, že si vezmete lék, který zastře všechny příznaky boje, a vytvoří tak lživý pocit, že je všechno v pořádku. Celé tělo bojuje, a my jdeme do práce, večer třeba s přáteli ven, dokonce mnozí si i zasportují a nedopřejí mu ani tu špetku klidu na boj, který v něm probíhá... Touto cestou si zaručeně imunitu dříve či později oslabíme. Jiné by to bylo, kdybychom si vzali něco, co podpoří první linii obrany v její snaze ochránit nás. Bude pak bojovat intenzivněji a kratší dobu potrvá, než nepřítele zlikviduje. Zatím necháme zahaleno tajemstvím, co by to bylo, ale nebudete čekat dlouho a recept zde objevíte.

Jakmile přejde nejbouřlivější reakce, tělo začne svoji obranu zefektivňovat. Snaží se postupně zmenšovat úsilí a investovat méně energie při lepším výsledku. Zde již nastupuje paměť těla, tedy schopnost rychle rozpoznat, s kým bojuje. Říká se jí specifická imunita. Ta stojí a leží na protilátkách, jež mají za úkol označit místa na vetřelcích, které již organismus zná. On je pak rychle a účinně zlikviduje pomocí svých zabijáckých buněk, k tomu specializovaných lymfocytů. A to je právě velmi důležité. Některé nemoci zanechávají imunitu dlouhodobou, až po celý život – například dětské nemoci. Prostě je dostaneme jen jednou.

Naproti tomu takovou chřipku si tělo pamatuje pouze velmi krátkou dobu – dny, maximálně týdny. Takže je nesmysl se zoufale vyhýbat všem možnostem setkání s infekcemi. Potřebujeme je. Potřebujeme naučit náš imunitní aparát, kdo je kdo. Proto také děti ve školkách trpí tolika infekcemi, aby se jejich organismus „naučil“ ty nejčastější bacily.

A nyní si představte, že by dítě takovýto kontakt vůbec nemělo. Že by hned dostalo antibiotika, aby bylo zdravé, anebo by bylo předčasně odvedeno od ostatních dětí. Jeho imunitní aparát by byl značně ochuzen a také by nedokázal později pružně reagovat. Takže řešením je podpořit dítě natolik, aby se nemoc, se kterou se setkává, projevila jen krátce a mírně. Díky tomu se seznámí, s čím potřebuje, zareaguje na to a nebude muset být dlouho doma.

Dalším nezanedbatelným faktorem je také trénink imunitního aparátu.

Již zde padla zmínka o antibioticích. Bylo by chybou vidět v nich nějaké zlo. Jsou to léky, které zachránily tisíce životů, a medicína s nimi dokáže léčit nesmírně vážné nemoci. Špatné je, že jsou užívána příliš. Antibiotika buď zásadně oslabí, nebo zabijí bakterie, a proto nemá smysl je podávat u virových infekcí, jako je třeba chřipka či jiné virózy, a už vůbec se nemají používat jako doplněk krmení jatečních zvířat. Bakterie se totiž nesmírně rychle množí a stačí jediná, která náporu antibiotik odolá, a za chvíli je z ní celý kmen, na nějž pak daný lék už nepůsobí; jsou takzvaně rezistentní.

Co ji podporuje?

Dle čínské medicíny je obranná energie součástí celého „balíku“ energie, který má člověk k dispozici. Organismus se rozhoduje podle svých aktuálních potřeb, kam kterou část pošle a jak s ní bude hospodařit. Jinými slovy – máme-li dost celkové síly, jsme-li zdatní a ve fyzické i duševní kondici, měli bychom odolat lecčemus. Z toho plyne, že chceme-li podporovat svoji imunitu, musíme nejprve pracovat na své fyzické i psychické kondici. Sem patří zejména rovnováha mezi prací a odpočinkem, dále pohybové aktivity zejména v přírodě, přiměřené vystavování se klimatickým vlivům, dostatek spánku, pěstování radosti a spokojenosti v životě, pestrá strava. Ona radost se totiž musí pěstovat. Sama přichází, ale ne dostatečně často. Takže pokud člověk chce mít radost, je třeba, aby se na ni soustředil a cíleně ji vyhledával. Čím obtížnější je životní situace, tím intenzivněji je třeba ji vyhledávat a držet se každého kousku radosti. Vědecké práce jednoznačně dokázaly negativní vliv především chronického stresu na imunitní reakce.

Co ji oslabuje?

Kromě uvedeného přetížení (ať již fyzického, nebo psychického) je to zejména všechno, co přesahuje určitou, pro každého člověka jinou, hranici. Někdo snese hodně, někdo málo. A každý by to o sobě měl vědět. Pokud si přejeme tuto hranici posunout, lze to, ale cestou postupného otužování a práce na sobě. Oslabíme se také expozicí cizorodým látkám, anebo velkou dávkou bakteriální, virové či mykotické nákazy. Pokud je nepřítel příliš silný, tak jej prostě nepřemůžeme.

Dalším nezanedbatelným faktorem je také trénink imunitního aparátu. Ten spočívá v otužování, a to může být naprosto přirozené. Stačí, když budeme chodit denně ven, bez ohledu na počasí. Kdo chce, může přidat saunu, sprchování se ve studené vodě, chůzi bosky v ranní rose, rychlou chůzi nebo pomalý běh, a různé formy mentální hygieny – péče o duši. Nezapomínejme, že tělu je naprosto jedno, zda investuje energii do fyzické nebo psychické zátěže. A nezapomínejme také, že v přírodě je přirozené setkávat se s bacily, všichni tato setkání potřebujeme. Krátce řečeno – zátěž jako zátěž, sílu máme jen jednu.

Text zpracován na základě brožury Jak se účinně bránit a chránit, kterou si můžete stáhnout v PDF zde (1,6 MB).
Stránky energycentrum.cz používají cookies a další technologie pro zjednodušení a zpříjemnění vašeho nakupování.
Setrváváním na stránkách souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací