info@energycentrum.cz  585 224 641  602 583 091
Přihlášení / registrace

Proč nemají Léky na alergie trvalý efekt

Rozvoj civilizace nás staví před nové a nové problémy v oblasti zdraví. Mezi jiným se neustále zvyšuje počet lidí přecitlivělých na pyly rostlin, domácí prach, roztoče, produkty hmyzu, na různé potraviny a na chemické látky. Pokud se tato přecitlivělost objevuje v extrémní podobě, nazýváme ji alergií. Jde o nepřiměřenou reakci organismu na některý ze jmenovaných alergenů. Většinou se manifestují zarudnutím sliznic, očí, slzením, zvýšenou sekrecí, kýcháním, záchvaty kašle, astmatem a nebo na kůži výkvětem kopřivky a dalších typů vyrážek či atopického ekzému.

Existuje účinná léčba?

V masivnější podobě mohou tyto problémy přerůst v nebezpečnou formu anafylaktického šoku. Na této nepřiměřené reakci se podílí především protilátka IgE a uvolnění řady látek, z nichž nejznámější je histamin, dále pak leukotrieny, prostaglandin PG D2 a další, jako jsou interleukiny a tumor nekrotizující faktor TNF-a. Všechny tyto látky jsou komponentami jakéhokoli zánětu, který má vedle svých nepříjemných projevů také důležitou úlohu v těle - ohraničit místo infekce, odbourat odumírající tkáň a také eliminovat například cizí těleso z nitra tkáně. V současnosti existuje úspěšná léčba spočívající v podávání vakcín, které vysílí protilátkový systém a sníží se tak reaktivita na určité alergeny. Existují léky, které zeslabují anafylaktickou reakci, při bližším pohledu však zjistíme, že vakcína nefunguje pro každý případ přecitlivělosti, někomu nepomůže a nebo pro jeho alergeny není vytvořena. Léky, které tlumí alergickou reakci, skutečně jen odstraňují příznaky a nemají z dlouhodobého hlediska trvalý efekt. Navíc se při jejich užívání objevuje hodně nežádoucích vedlejších účinků.

Alergik odtržený od přírody

Je potřeba analyzovat, proč vlastně alergie vzniká a co se na jejím vzniku podílí. Vezměme pro příklad alergii na pyl z břízy. Čím více se člověk setkává s tímto alergenem, tím je větší pravděpodobnost jejího vzniku. To je ovšem poněkud povrchní a zastaralý pohled na celý problém, protože v tom případě by např. v tajze měli mít všichni obyvatelé těchto odlehlých končin, kde široko daleko neroste nic jiného než bříza, tento typ alergie. A jaká je skutečnost? Nikdo ji tu nemá. Naopak, nejčastěji se setkáváme s tímto typem alergie u lidí z města, z průmyslových aglomerací, kde je bříza poměrně vzácnou dřevinou. Pyl za to nemůže, může za to naše tělo, které najednou začne bojovat s tímto alergenem jako s cizorodou bílkovinou. Proč ale? V následujících řádcích vyloučíme alergii, která je založena na genetickém základě, protože zde v podstatě genetiku ovlivníme jen nepatrně nebo vůbec ne.

Hodnotíme-li výskyt alergií u dětí, pak ty, které vyrůstají doslova odtržené od přírody a jsou v minimálním kontaktu s přirozeným přírodním prostředím, mají dispozici k onemocněním alergií téměř stoprocentní. Novorozenec nemá ještě plně dotvořenou imunitu, ta se stává plně funkční asi ve 3 letech věku. Do té doby dítě absolvuje řadu infektů, jež jsou pro dotváření funkční imunity velmi cenné. Ovšem za předpokladu, že infekt nebude léčen preparáty potlačujícími imunitu, jako jsou například kortikoidní přípravky. Používání kortikoidů u dětí k potlačení zánětu z bežného nachlazení je nesmírný hazard s budoucností malého pacienta z hlediska výskytu alergie v pozdějším věku. V době do 3 let se uzavírá imunitní systém pro běžné infekční nemoci.

Další etapou je období zhruba do 5 let věku. V tu dobu by mělo být dítě co nejvíc v kontaktu s přírodou, protože imunitní systém zřejmě vytváří toleranci k běžným bakteriím okolního prostředí a také k různým alergenům, včetně pylových. Pokud bude dítě separováno v této době od okolní přírody, v budoucnu pak nedokáže tolerovat alergeny, jimž nebylo v tomto období vystaveno.

Úplné ukončení vývoje imunity je zřejmě kolem 10. roku. V této době se imunitní systém zdokonaluje a vytváří definitivní toleranci k alergenům a k řadě nepatogenních bakterií. To je jedna příčina nárůstu lidí s výskytem alergických reakcí.

Alergik po viróze

Dalším mechanismem vzniku alergie může být silná viróza nebo jiné infekční onemocnění s relativně těžkým průběhem. Během parazitování viru nebo bakterie na sliznicích dochází k jejich obnažení, což znamená vymizení bariéry mezi vnějším a vnitřním prostředím organismu. Pokud obnažení sliznic spadá časově do období pylu travin nebo jiných alergenů, tělo může vytvářet paměťové buňky, které nesou informaci o tomto alergenu. Pokud se pak opakovaně dotyčný člověk setká s tímto alergenem v budoucnosti, může u něho nastoupit anafylaktická reakce.

Alergik z toxické příčiny

Třetím způsobem získání alergie, v dospělém věku pravděpodobně nejčastějším, je toxická příčina. Následkem nesprávné výživy, cizorodých látek v potravinách a také imisemi škodlivin ze vzduchu je tělo zaplaveno rezidui (zbytky) těchto toxinů. Ty mohou působit jednak na bílé krvinky s paměťovou funkcí, které pozmění svůj vztah k již tolerovaným alergenům a donutí tělo k boji proti jinak tolerované látce, a nebo se toxiny mohou vázat přímo na určité tkáně, tělo je pak “nepoznává” a produkuje protilátky proti vlastním tkáním. To je princip autoimunitní reakce. Při měření elektrické impedance kůže v EAV bodech, např. pomocí Supertronicu, se při alergii a nebo jen při prosté přecitlivělosti naměří postižení brzlíku (thymu). Brzlík je orgán, který vyprodukoval během vývoje jedince všechny Tlymfocyty, ty potom zůstaly v mízních uzlinách a mimo jiné také v kostní dřeni. Mají různé funkce a mezi jinými i funkci paměťovou. Brzlík sice trochu s dospělostí atrofuje, zmenšuje se, ale jeho poslání zůstává a je pravděpodobné, že řídí produkci protilátek a funkci paměťových buněk. Zejména u dětí je to důležitá skutečnost, protože při testování regeneračních preparátů se při snížených hodnotách na brzlíku (stejný bod jako štítná žláza, ale bez postižení hypofýzy) počínající alergie podařilo úplně odstranit.

Z používaných preparátů fungujících na zmírnění nebo úplné odstranění alergie vyplývá, že základním principem je skutečně působení toxinů na jednotlivé složky imunitního systému.

Psychosomatické příčiny alergií

Nesmíme také zapomenout na psychosomatické příčiny alergických onemocnění, kdy stres a třeba jen samotný strach z alergické odezvy může vyvolat anafylaktickou reakci. Oproti tomu lidé v narkóze nebo ve stadiu hlubokého spánku či v bezvědomí na alergeny vůbec nereagují. Stejně tak někteří alergici dovedou pouhou autosugescí eliminovat alergické projevy při kontaktu s “jejich alergenem”.

Z těchto zjištění bylo možné vytvořit obecná doporučení pro zmírnění alergických projevů u dospělých nebo jejich úplné odstranění u dětí.

Zásadním krokem je detoxikace

Před každým léčením chronické choroby je vždy mnohem účinnější pro prevenci i pro léčbu tělo důsledně detoxikovat. Je nutné odstranit usazené cizorodé látky, které jsme si nastřádali za léta svého života. Učiníme to použitím Cytosanu. Čím je člověk starší a nebo čím jsou alergické projevy silnější, tím pomaleji musíme Cytosan podávat. Zpočátku stačí jedna tobolka denně, nejlépe večer po dobu 1 týdne. Pak pokračujeme 1 tobolkou 2x denně po dobu 2 až 3 týdnů. Tím máme připravený terén pro specifické působení informačních přípravků. Hned po skončení cytosanové kúry začneme podávat mužům Regalen, ženám Renol, a to po dobu 3 týdnů. Začínáme opět velmi opatrně jen několika kapkami (max. 1x 5 denně) a po týdnu zvýšíme frekvenci podávání na 2x denně. Regalen a Renol se v případě alergických onemocnění navzájem potencují, ale vzhledem k jejich charakteru, kdy oba vyvolávají nepříjemné reverzní reakce, je nelze podávat současně, ale pouze střídavě. Je lepší absolvovat dvě třítýdenní regalenové kúry s týdenní přestávkou mezi nimi, přičemž druhé 3 týdny je již možné preparát užívat 3x denně. Pak je vhodné udělat delší pauzu (alespoň 2 týdny) a pokračovat druhým preparátem. Pokud jsme začínali Regalenem, pokračujeme Renolem se stejnou opatrností, tj. první 3 týdny pomalu zvyšujeme dávkování z 1x denně na 2x denně. Jestliže byl první Renol, po něm následuje Regalen za stejných podmínek jako v předchozím případě. Shrneme-li to, muži užívají produkty vždy po 3 týdny v pořadí Regalen - Regalen - přestávka aspoň 2 týdny a pak Renol - Renol. V případě žen to platí opačně, Renol - Renol - přestávka a po ní Regalen - Regalen.

Naděje jménem Peralgin

Průlom v regeneraci při alergických onemocněních může znamenat nový preparát Peralgin, jehož základní účinnou složkou je Perilla frutescens, využívaná úspěšně pro tyto choroby již dlouhou dobu v Číně a obecně ve východní a jihovýchodní Asii. Vědecky potvrzené jsou její účinky mimo jiné proti astmatu, kašli, plicním infekcím, v prevenci chřipky a nachlazení. Kombinace s dalšími komponentami, což je hořčík, houba housenice čínská (Cordyceps sinensis), brutnák lékařský (Borago officinalis), extrakt ze semen a slupek vinných hroznů a kozlík lékařský (Valeriana officinalis), předurčuje tento preprát k regeneraci ve smyslu celkového posílení organismu. Má zklidňující antidepresivní účinky, působí proti migrénám a hlavně velice příznivě ovlivňuje brzlík, čímž přispívá k celkové regeneraci imunitního systému.

Peralgin se tak stává jednou z nejúčinnějších zbraní v boji s alergií. Vzhledem k tomu, že je nově uváděn na trh, je předčasné dělat konkrétní závěry, ale první zkušenosti jsou velmi pozitivní.

Doporučené dávkování Peralginu je 1 tobolka 1x až 3x denně. Pokud s regenerací začínáme, zvolíme raději nižší dávky, které už po týdnu zvyšujeme. Pelargin je možné využít jak v prevenci, tak při manifestním projevu alergie. Celkovou regenerací jak fyzického stavu příslušných orgánů a hlavně kvality imunitního systému, tak i mysli postiženého alergií, je možné trvale snížit projevy onemocnění a v případě začínající alergie ji trvale odstranit ze života člověka, případně zvířete.

MVDr. Lubomír Chmelař, PhD.

Publikováno: 04. 10. 2006

Související produkty

Seznam článků

Zobrazeno 1-18 položek z celkem 537
Datum zveřejnění Titulek
11. 12. 2019
Vyhlášení předvánoční soutěže!

Přátelé, ukončili jsme naši předvánoční soutěž a zde jsou výherci: Drags imun – Knápková Marie Fytomineral – Lachnit  Jan Arganový olej – Lachnitová Lenka Spiron – Andersen Petr Audiron – Stošková Helena Vitamarin – El Bakri Markéta Děkujeme za trpělivost s vyhlášením soutěže…

14. 11. 2019
Novinka:Organic Cranberry juice powder a oil

K d y ž p r v n í E vropan é doplul i n a s ev er o v ý ch o dn í p obřeží Severn í Ameri k y , k r om ě  zlat a ji m původn í ob y va t el é ja ko o b ch o dn í artik l nabí ze l i č erven é b obul e s   o s věž ující a  jemně  natrpklo u chut í – ná m znám é ja ko …

10. 11. 2019
Když je třeba doplnit svoje psychické síly

  Se zkracujícími se podzimními dny a úbytkem slunečního svitu často klesá i naše nálada. Je to přirozené. Pokud však máme od života naloženy starosti navíc, může se stát, že se nám už situace těžko zvládá. Mluvíme pak o podzimní depresi. Často ji spustí nedokončené nebo právě skončené věci,…

10. 11. 2019
Nesmíš se zastavit!

Kdo by si nepřál být i ve stáří vitální a soběstačný? Kdo by nesnil o moudrém spokojeném stáří? Jde to, jen musíte uvěřit, že to není sci-fi. Stáří je energeticky pod vlivem prvku Voda a stejně jako voda může mít dvě základní podoby. Buď plyne jako široká řeka zúrodňující své okolí, nebo se…

29. 10. 2019
Předvánoční soutěž

Máme pro Vás další nabídku soutěže, přátelé! Protože se snažíme přizpůsobit náš web a e-shop Vašim potřebám a přáním a neustále je vyšperkováváme, rádi bychom znali Váš názor na naše stránky a celý proces nakupování (proto je účast v soutěži podmíněna minimálním nákupem - viz podmínky). Co…

25. 10. 2019
NOVINKA: Brusinkové poklady- olej a šťáva

Naše velká novinka je antoxidační bomba v podobě našich dvou brusinek: olej ze semen brusinky – ORGANIC CRANBERRY OIL a sušená brusinková šťáva – ORGANIC CRANBERRY POWDER. Přírodní medicína brusinky tradičně užívá pro léčbu potíží spojených s ledvinami a močovým měchýřem. Praktici TČM…

25. 10. 2019
NOVINKA č. 2: Spiron Air

Pokud Vám chyběl Spiron v podobě kapalné směsi éterických olejů, pak můžete slavit- přesně to je Spiron Air. Obsahově identická směs, stejná vůně, pouze jiná podoba pro více variant použití. A z jakých to esenciální olejů se Spiron / Spiron Air skládá? MYRHOVÝ OLEJ : podporuje hojení, má…

25. 10. 2019
NOVINKA č. 3: Water balance

Do třetice všeho nejlepšího? To je na každém z nás, nicméně pro mnohé ženy by tomu tak mohlo být. V pořadí druhá pleťová voda v nabídce Energy, WATER BALANCE, má svou výraznou osobitost. Je kombinací hydrolátů z Cistu ladanifer a Levandule ouškaté (Lavandula stoechas). Pryskyřice z Cistu…

16. 10. 2019
O Droserinu: Jak jinak než přehledně a k věci

Droserin podporuje proudění energie ve svrchní vrstvě kůže. Regeneruje ji efektivně hlavně v případě, že je suchá, popraskaná, zanícená nebo má k tomu sklony. Pak je Droserin tou nejlepší preventivní volbou. Nejlépe je učinit tak ráno, kdy naše obranná energie WEI QI proudí těsně pod povrchem. …

13. 10. 2019
Balneoterapie: Léčivá síla koupele

BALNEOTERAPIE: LÉČIVÁ SÍLA KOUPELE   V dnešní rychlé době máme často tendenci vyhledávat přímo cílené produkty, které mají „spravit“ náš problém. Ne že by to nebylo důležité, ale často to není všechno. Co když ze všeho nejvíc potřebujeme konejšit naši emocionální stránku:…

02. 10. 2019
Cytosan a Cytosan inovum: jaký je mezi nimi rozdíl?

Inu, hlavním rozdílem mezi našimi dvěma humátovými odborníky, je přítomnost zeleného (či francouzského) jílu v Cytosanu inovum . Zelený jíl se v trávicím traktu nevstřebává a cestou celé trávicí trubice – od úst, přes žaludek a střeva až po konečník – neutralizuje, pojímá plyny i kapaliny a…

28. 09. 2019
Grepofit spray

Zimní období tradičně plní čekárny praktických lékařů spoustou pacientů. Pokud se nejedná o typickou chřipkovou epidemii, nejčastějšími potížemi jsou teploty, bolesti v krku a kašel. Bolesti v krku doprovázejí mnoho onemocnění a mohou být způsobeny jak viry, bakteriemi, tak prostým faktorem…

28. 09. 2019
Grepofit Nosol Aqua: Dýchejte volně!

Každý z nás občas prodělá rýmu. Někdo jednou za dva roky, mnozí dokonce i několikrát za sezonu. Všichni však dobře víme, jak dokáže tato zdánlivě banální nemoc zkomplikovat život. Zduřelá a podrážděná nosní sliznice, obtížné dýchání, nekvalitní spánek… Všem těmto příznakům lze správným přístupem…

17. 09. 2019
Vitamarin, zdroj vitaminu D

Naše tělo vitamin D potřebuje pro celou řadu důležitých funkcí. Budete se divit, ale je jich kolem dvou stovek. Někdy bývá vitamin D označován jako „slunečný“ vitamin, protože přibližně 85 % jeho množství vytváří naše kůže prostřednictvím slunečního záření. Toho je ale schopné sluneční záření v…

17. 09. 2019
Epilepsie

Epilepsie, které říkáme lidově padoucnice nebo také svatá či božská nemoc, je onemocnění mozku způsobené abnormálními výboji mozkových neuronů (nervových buněk), které se projevuje opakovanými náhlými poruchami vědomí a záchvaty křečí kosterního svalstva. Rozlišujeme tzv. generalizované nebo…

25. 08. 2019
Element Země: náš střed

Léto dozrává a aktivní energie ohně se pomalu proměňuje do energie země . Jak přiblížit energii země? Představte si dospělou ženu s klidnou , milou a vyrovnanou povahou. Je matkou , ženou a tvůrkyní rodiny a tepla domova. Její kvalitou je nenucená, láskyplná péče. Její činnost směřuje…

30. 07. 2019
Fantastická pětka

Kdybych si s sebou na pustý ostrov mohla vzít jen pět produktů Energy, vybrala bych si krémy Pentagramu®. Obsahují tolik bylin a éterických olejů, o kterých se ostatním krémům může jenom zdát, a společně pokrývají široké spektrum lidských potřeb. Zkrátka mi přirostly k srdci, miluju jejich vůni a…

25. 07. 2019
Klidná bdělost: Matcha

Zelený čaj může být to nejlepší, co se v létě rozhodnete popíjet. Obecně platí, že zelený čaj má na organismus ochlazující účinek a nejvhodnější doba pro něj je v našich podmínkách právě léto. ☀️ Pravděpodobně nejkvalitnější variantou zeleného čaje je Matcha. Tento tradiční japonský nápoj vám…

Stránky energycentrum.cz používají cookies a další technologie pro zjednodušení a zpříjemnění vašeho nakupování.
Setrváváním na stránkách souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací